BUĎTE HLASEM, NIKOLV OZVĚNOU...

VÝUKA ZPĚVU VE VŠECH ŽÁNRECH POPULÁRNÍ HUDBY A HLASOVÉ PORADENSTVÍ

Dechová a hlasová technika - správné používání hlasu
Přirozená interpretace - práce na uvěřitelnosti v projevu
 Frázování - rozdělení melodie na části na jedno nadechnutí,
održující srozumitelnost textu a jazyka.
Rozvíjení hudebnosti, intonace a rytmu
Práce s mikrofonem a pěveckou aparaturou 

 Demo nahrávky vašeho hlasu
Hlasová terapie a relaxace - náprava zlozvyků a hlasových problémů
Práce s trémou, emočními bloky, sebevyjádření, hudební ventilace, motivace

S ohledem na vaše  vrozené dispozice, zkušenosti a úroveň hledáme společně vaší cestu.
Spolu se zaměříme se na vaše cíle, zohledníme váše možnosti a podpoříme motivaci.
Každý jsme unikátní a takový je i váš hlas. Tak k němu budeme spolu přistupovat.

Hodiny přizpůsobím vašemu záměru, v souladu  se zdravým vedením hlasu.
Během setkávání můžeme náplň měnit dle vašich potřeb.

Stejně tak jako ve kterékoliv jiné dovednosti i ve zpěvu se může rozvíjet každý. 
Dobré vedení celý proces urychlí, záleží však hlavně jen na vás, kolik času svému hlasu věnujete.

Ve výuce je pro mě zásadní přátelská atmosféra ♥
Těším se na vás ve svých online i osobních hodinách  🙂

 

MÉ ZAČÁTKY - ZPÍVÁNÍ SE VĚNUJI OD DĚTESKÝCH LET

Na základní umělecké škole byla mou první učitelkou klasická zpěvačka Bc. Jarmila Hellerová. Vedle dalších oborů jsem zpěv jako jediný dotáhla až do konce. 

PO TÉ JSEM BYLA PŘIJATA NA PRAŽSKOU KONZERVATOŘ.

Tam jsem studovala pod vedením Lídy Nopové  populární zpěv, což znamenalo dotknout se hlasově i hudebně všech základních žánrů populární hudby. Režisérka Eva Deáková mě učila herectví a interpretaci  Karel Štolba korepetici a improvizaci.

NA VOŠ JAROSLAVA JEŽKA JSEM STUDOVALA TVORBU TEXTŮ A SCÉNÁŘŮ.

Mým učitelem zde byl skladatel a textař Jiří Šlupka Svěrák, ale zásadní vliv zde na mě měl básník a dramaturg Marek Stašek. Jako vedlejší obor jsem navštěvovala hodiny jazzového zpěvu u zpěvačky a skladatelky Miriam Bayle.

UČIT ZPÍVAT JSEM ZAČALA UŽ BĚHEM SVÉHO STUDIA.

Po té jsem začala učit na Rockové škole JMI v Praze a na ZUŠ v Poděbradech. Chvíli jsem se také ocitla jako lektorka na Mezinárodní konzervatoři, na oddělení rockové opery. V současné době vyučuji stále na ZUŠ Poděbrady a soukromě v Praze. Několik mých studentů jsem úspěšně připravila na umělecké školy.

STÁLE SE SAMA VZDĚLÁVÁM A OBJEVUJI NOVÉ PŘÍSTUPY.

Vše je stále v pohybu, oběvují se nové věci, rozvíjí se již poznané. Momentálně se nejvíve zajímám o pěveckou metodu z dánského institutu Complete Vocal Technique.  Nicméně každá metoda v podstatě hovoří o tom samém, jen v jiném kabátě. Nejvíce vycházím ze svých zkušeností.

SAMOTNÁ TECHNIKA JE JAK RŮŽE BEZ VŮNĚ.

Bez schopnosti předat sdělení písně a emoce, je krásný hlas prázdný. Proto je INTERPRETACE neméně důležitá.  S vnitřními bloky a trémou zase může pomoci  MUZIKOTERAPIE. Tu jsem studovovala u Markéty Gerlichové a Matěje Lipského. Od roku 2015 jsem členem muzikoterapeutické asociace CZMTA. Pomoci také mohu s pěveckými slozvyky nebo unaveným hlasům HLASOVOU RELAXACÍ. Relaxační techniky jsem získala na školeních Prim.MUDr. Jitky Vydrové z Hlasového a sluchového centra.  Všechny tyto stránky považuji jako velmi důležité součástí mé práce. Nejde jen o hlas, jde i o cestu k vaší jedinečnosti a podporu potenciálu.